Buiten behandeling Nieuwesluisweg 24, 4511 RE Breskens

Aanvraag voor bouwvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwesluisweg 24 te Breskens wordt niet behandeld Burgemeester en wethouders van Sluis hebben besloten om de volgende aanvraag niet in behandeling te nemen: •realiseren van een bijgebouw op het adres Nieuwesluisweg 24 te Breskens, datum verzending besluit: 14 februari 2024 (CLZ-00002385) Bezwaar maken Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken vanaf @ZAAK_BSL_BESLUITDATUM@. In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens: •uw naam; •uw adres; •de datum; •een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom; •uw handtekening Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Deze stuurt u, samen met uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Hieraan zijn wel kosten verbonden.   Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen via info@gemeentesluis.nl of 140117. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, mr. M.D.D. Vermue, burgemeester S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen Breskens in .

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten