GEMEENTEBLADOntheffing o.g.v. artikel 4:6, Toestemming o.g.v. artikel 34 B.A.B.W. Spuiplein, Breskens

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor: •Een ontheffing op grond van artikel 4:6 APV voor het gebruik maken van geluidsapparatuur tijdens het evenement Cars and Cakes by Petrol Brothers op 15 oktober 2023 op het adres Spuiplein en Oranjeplein te Breskens, datum verzending besluit: 13 september 2023 (CLZ-00001594).•Een toestemming op grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W) voor het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel, het afsluiten van het Spuiplein en Oranjeplein te Breskens voor het evenement Cars and Cakes by Petrol Brothers op 15 oktober 2023. Datum verzending besluit: 13 september 2023 (CLZ-00001594).Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen breskens in .

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten