GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan J.H. van Dalestraat Breskens

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘J.H. van Dalestraat Breskens’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel J.H. van Dalestraat ong., kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EB, nummers 2833, 2831 en 2834 (ged.). Het plan ziet toe op het realiseren van 12 zorgappartementen voor begeleid wonen en het realiseren van vier kavels.Kennisnemen ontwerpbestemmingsplanVoorafgaand aan de wettelijke termijn van de terinzagelegging bieden wij iedereen de mogelijkheid om gedurende drie weken alvast kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan ‘J.H. van Dalestraat Breskens’. Dit kan vanaf donderdag 22 september 2022 via www.gemeentesluis.nl/vandalestraatbreskens en www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpvandalestraat-ON01). Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien in ons Klanten Contact Centrum. In deze periode kunnen er nog geen zienswijzen ingediend worden.Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplanOp donderdag 13 oktober 2022 gaat de wettelijke termijn van de terinzagelegging (zes weken) in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om tot en met 23 november 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen. U wordt hierover geïnformeerd in het digitale Gemeenteblad en het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad van woensdag 12 oktober 2022.InloopdagOp 5 oktober 2022 organiseert de gemeente Sluis tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in MFC ‘De Korre’ te Breskens. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl. U bent van harte uitgenodigd om tijdens dit inloopmoment uw vragen te stellen en informatie op te halen. VragenMeer informatie vindt u op www.gemeentesluis.nl/vandalestraatbreskens. Hierop staat ook een overzicht met vragen en antwoorden. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Mail dan naar vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen breskens in .

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten