GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Achterweg 17 G1 t/m G4 te Breskens

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:• Achterweg 17 G1 t/m G4 te Breskens voor het bouwen van 4 garageboxen na de sloop van de bestaande garages, datum verzending besluit: 07-10-2022 (OV-2022287).Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via het nummer: (0117) 457 000 of stuur een e-mail naar archief@gemeentesluis.nl.Bezwaar makenTegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:• de naam en het adres van de indiener,• de dagtekening,• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en • de gronden van het bezwaar.Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Als er bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen breskens in BreskensBreskensBreskensBreskens.

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten