Ontwerp omgevingsvergunning Westlandstraat 4101, 4511 XX Breskens

Aanvraag voor bouwvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning voor Westlandstraat 4 te Breskens Burgemeester en wethouders van Sluis zijn van plan om een vergunning te verlenen voor Hooge Platen brandveilig gebruik op het adres Westlandstraat 4 te Breskens Dit doen zij binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).   U kunt de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de stukken die hierbij horen vanaf 21 december 2023bekijken voor een periode van zes weken. Dit kan tijdens openingstijden in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 in Oostburg.   Zienswijze U kunt tot 1 februari 2024schriftelijk reageren op dit voornemen. Dit heet het indienen van een zienswijze. De zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. U kunt ook mondeling reageren. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken via 0117-457000.   Het indienen van een zienswijze is nodig als u later bezwaar wilt maken tegen de uiteindelijke beschikking. Daarnaast dient u belanghebbende te zijn. Voor meer informatie over dit voornemen kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen via info@gemeentesluis.nl of 140117. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, mr. M.D.D. Vermue, burgemeester S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen Breskens in .

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten