STAATSCOURANTOnherroepelijk bestemmingsplan MFC Breskens, Sluis

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan NL.IMRO.1714.bpmfcbreskens12-VG01 (MFC Breskens) binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan NL.IMRO.1714.bpmfcbreskens12-VG01 (MFC Breskens) heeft betrekking op de realisatie van een Multifunctioneel Centrum te Breskens. In dit MFC worden diverse maatschappelijke functies gecombineerd gehuisvest. Het plan vervangt gedeeltelijk het geldende bestemmingsplan 'Kom Breskens'. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Breskens. Bekijk alle Bekendmakingen breskens in .

https://breskenskrant.nl/bekendmakingen-breskens/

Deel dit bericht:

Redactie Breskenskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Breskenskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Breskens.

Gerelateerde berichten